Реконструкция и преустройство на административно-обществена зона - завод Златна Панега - ТИТАН АД

Обект: ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД
Изграждане на административна сграда - Златна Панега-ТИТАН АД

 1. Административна сграда и офиси
 2. Медицински център със съблекални
 3. Столова с кухня
 4. Контролно-пропускателен пункт
Инвеститор: ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД

Проектант: "ТОБО Конструкции" ЕООД, "Подем Консулт" ЕООД

Главен изпълнител: "Подеминженеринг" ЕООД

НСН: "Арнаудов консулт" ЕООД

Срок на строителство: април 2007 - януари 2008

Обща разгъната застроена площ: 3500 m2

Доставчици и подизпълнители:
 1. Алуминиева дограма
  - Schuco
  - Тал инженеринг ЕООД
 2. Покривен купол
  - Дяков Констракшън ЕООД
 3. Покривен купол
  - Криома Инженеринг ЕООД
 4. Хидроизолация покрив
  - Гимекспорт АД
Продаден
Свободен