ПМУ Кремиковци

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ на промишлени, битови и административни сгради на ПМУ "Кремиковци", София, кв. Ботунец

Инвеститор: ПМУ "Кремиковци" ЕООД

Проектант: арх. Светлана Боне

Главен изпълнител: "Подеминженеринг" ЕООД

Срок на преустройството: септември 1998 - юли 2000

Обща разгъната застроена площ:

  • Административна сграда: 680 m2
  • Промишлени, складови и битови сгради: 4180 m2


Продаден
Свободен