Бета Фест

ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВУЕТАЖНА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА /бивш работнически стол и кухненски блок на ЗММ – София/ за нуждите на Бета Фест

Инвеститор: "Бета Фест" ЕООД

Проектант: "Данго" ЕООД

Главен изпълнител: "Банк Хай Сис" ЕООД

НСН: "Комплект консулт" ЕООД

Срок на преустройството: март - октомври 2001

Обща разгъната застроена площ: 2000 m2

Продаден
Свободен