Белоизворски цимент АД

Цялостно преустройство и модернизация на съществуваща сграда:
- партер: работнически стол с кухненско-стопански блок и приемни
- административен етаж: учебен център, кабинети и архив

Инвеститор: Белоизворски цимент АД

Проектант: "Подеминженеринг" ЕООД - арх. Филип Захариев, арх. Красимир Язов

Главен изпълнител: "Банк Хай Сис" ЕООД

НСН: "Комплект консулт" ЕООД

Срок на преустройството: октомври 2000 – 30 септември 2001

Обща разгъната застроена площ: 2728 m2

Общ застроен обем: 7915 m3

Продаден
Свободен