Начало > За нас > Мениджмънт

Управител 1

Име: Филип Кирилов Захариев
Роден: 26 март 1962 г. в град София
Езици: испански и английски
Образование:
1976 - 1980 г. - 9-та френска и испанска езикова гимназия "Георги Кирков" София
1982 - 1989 г. - ВИАС - София специалност "Архитектура"
Дипломна работа: катедра "Теория и история на архитектурата" - съвременни сгради в зони с богато културно и историческо наследство - дипломна работа "Университетски комплекс - Велико Търново" - ръководител арх. Георги Станишев
Трудов стаж:
1988 г. - 1989 г. - стаж "Национален институт за паметници на културата"
1989 г. - 1991 г. - проектант "Софпроект" – ръководител ателие арх. Иван Станишев
1991 г. - 1993 г. - ръководител проектантска група - "Архиграм" СД София
1993 г. - 2009 г. - съдружник и управител на "Подеминженеринг" ООД
Член на СЪЮЗА на архитектите в България от 1990 г.

Управител 2

Име: Кирил Григоров Захариев
Роден: 22 юни 1926 г. в град София
Кирил Захариев е учредител на Дружеството
От 1990 г. е член на Общото събрание и управител на Подеминженеринг ООД
Работил е в областта на строителното производство в периода 1950 г. - 1962 г. в ДСО Софстрой, ДСО Кремиковци; в областта на планирането на капиталните вложения като експерт в Държавния комитет за планиране и Българска Народна Банка в периода 1962 г. – 1987 г.
Г-н Кирил Захариев притежава магистърска степен по Икономика на промишлеността от СУ "Св. Климент Охридски"