Начало > Проекти > Реконструкции > ПМУ Кремиковци

ПМУ Кремиковци

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ на промишлени, битови и административни сгради на ПМУ "Кремиковци", София, кв. Ботунец

Инвеститор: ПМУ "Кремиковци" ООД
Проектант: арх. Светлана Боне
Главен изпълнител: "Подеминженеринг" ООД
Срок на преустройството: септември 1998 год. – юли 2000 год.
Обща разгъната площ на преустройството:
- административна сграда 680 м2
- промишлени, складови и битови сгради 4180 м2