Начало > Проекти > Реконструкции > BETA-FEST

BETA-FEST

ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВУЕТАЖНА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА /бивш работнически стол и кухненски блок на ЗММ – София/
за нуждите на BETA – FEST

Инвеститор: "Бета Фест" ООД

Проектант: "Данго" ЕООД

Главен изпълнител: "Банк Хай Сис" ООД

НСН: "Комплект консулт" ООД

Срок на преустройството: март – октомври 2001 год.

Разгъната застроена площ на преустройството: 2000 м2