Начало > Проекти > Реконструкции > Белоизворски цимент АД

Белоизворски цимент АД

Цялостно преустройство и модернизация на съществуваща сграда:
-партер:
работнически стол с кухненско-стопански блок и приемни
-административен етаж:
учебен център, кабинети и архив.

Инвеститор: "Белоизворски цимент" АД

Проектант: "Подеминженеринг" ООД
арх. Филип Захариев
арх. Красимир Язов

Главен изпълнител: "Банк Хай Сис" ООД

НСН: "Комплект консулт" ООД

Срок на преустройството: октомври 2000 год. – 30.09.2001 год.

Обща разгъната застроена площ на преустройството: 2728 м2

Общ застроен обем: 7915 м3